De MR

De medezeggenschapsraad

Ouders en personeelsleden hebben medezeggenschap op school. Op de Kleine Kapitein betekent dit dat ouders en leraren samen de Medezeggenschapsraad (MR) vormen. De MR van de Kleine Kapitein levert een actieve bijdrage aan het beleid op onze school. U kunt als ouder, als u vragen of opmerkingen over beleidszaken heeft, terecht bij één van de MR-leden.

Oudergeleding: Rolf Tijsma en Danielle Smulders
Personeelsgeleding: Jeannie van Rhee en Romy van der Steen 

 

 

Wilt u graag meer informatie over onze visie, kernwaarden of de werkwijze van onze school? Kijk gerust eens onder de kopjes!

Powered by BasisOnline