Leerplicht en verlof

Leerplicht en verlof
Kinderen van vier jaar zijn niet leerplichtig. Daarom gelden voor kinderen van vier jaar andere regels dan voor kinderen van vijf jaar en ouder. Met vijf jaar is een kind leerplichtig. Dat betekent dat buiten de schoolvakanties in de regel geen extra verlof kan worden gegeven. Uitzonderingen hierop zijn bruiloften, begrafenissen en jubilea van familieleden. Indien u aan de hand van een werkgeversverklaring kunt aantonen nooit tijdens de schoolvakanties vrij te kunnen nemen, kan toestemming verleend worden voor een extra vakantie. Dit kan slechts eenmalig en ten hoogste voor tien dagen. U dient in alle gevallen contact op te nemen met de directeur en u bent verplicht om een schriftelijk verzoek in te dienen. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld bij de ambtenaar van leerplichtzaken. Dit kan een proces verbaal tot gevolg hebben.