Ons team

"zonder relatie, geen prestatie"

Wie werken er op de Kleine Kapitein?

De leraar van uw kind heeft een belangrijke rol. De opdracht van elke leraar is om ieder kind te ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling. Daarvoor zijn een aantal dingen belangrijk:

- De relatie tussen uw kind en leraar
- De relatie met u als ouders en de leraar
- Samenwerking binnen onderwijsteams
- Inzet van expertise en talenten van leerkrachten

Naast leraren voor de groep werken op onze school een zorgcoördinator, een conciërge, een onderwijsassistente en een administratief medewerkster. Zij dragen ook voor een belangrijk deel bij aan de ontwikkeling van uw kind. 
De directeur geeft leiding aan de school en is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. 

Ons team wordt ieder jaar versterkt met stagiaires van verschillende opleidingen. Toekomstig assistenten en leraren krijgen zo een beeld van ons onderwijs. Samen blijven wij lerende en daarmee constant in ontwikkeling. Team Kleine Kapitein 2020/2021 

Powered by BasisOnline