De MR

De medezeggenschapsraad

Ouders en personeelsleden hebben medezeggenschap op school. Op de Kleine Kapitein betekent dit dat ouders en leraren samen de Medezeggenschapsraad (MR) vormen. De MR van de Kleine Kapitein levert een actieve bijdrage aan het beleid op onze school. U kunt als ouder, als u vragen of opmerkingen over beleidszaken heeft, terecht bij één van de MR-leden.

Oudergeleding: Rolf Tijsma en Paul Koolen
Personeelsgeleding:  Amy Vossen en Kim Olivier