Ons onderwijs

Heterogene groepen: Samenwerken in bouwen

Vanaf schooljaar 2018-2019 werken wij in bouwen. Dit betekent dat er twee onderbouwgroepen zijn (groep 1, 2 + instroom), twee midden (groep 3,4 & 5) en twee bovenbouwgroepen (groep 6,7 & 8). De groepen zijn evenwichtig samengesteld qua leeftijd, verdeling jongens/meisjes en talenten. 

Wij zien het samenstellen van groepen met meerdere leeftijden als een grote meerwaarde. Jong en oud leren van en met elkaar. Wij gunnen het elk kind om een keer de jongste te zijn en enthousiast te worden van hetgeen het anderen ziet leren. Wij gunnen het elk kind om ook een keer de oudste te zijn en te mogen laten zien wat het kan. Om de opgedane kennis toe te passen en een ander iets uit te leggen. Dit is de hoogste vorm van leren (ook wel metacognitie genoemd). In deze groep mag elk kind zichzelf zijn, er zijn immers zoveel verschillen. 

Alle kinderen werken gedurende acht schooljaren toe naar de einddoelen van het basisonderwijs. Leerkrachten kennen de leerlijnen, weten waar elk kind staat en wat de volgende stappen zijn. Zij verzorgen instructies op maat (individueel en aan groepjes) en begeleiden de kinderen bij het oefenen van de vaardigheden, het maken van keuzes en plannen van het werk. De leraar spreekt hen aan op hun kwaliteiten en talenten waardoor elk kind wordt uitgedaagd. 
De bouwgroepen werken onderling veel samen. Naast het werken in de eigen klas kan het ook zijn dat kinderen instructies volgen in de andere groep. Doordat het kind drie jaar in dezelfde bouw werkt is het vetrouwd met de omgeving en bekend met de werkwijze. Leerkrachten en andere professionals die samenwerken in de bouw kennen het kind goed en weten wat werkt, dit heeft een gunstig effect op de ontwikkeling.