Deelnemen als ouder

Deelnemen als ouder
De ouders zijn op verschillende manieren betrokken bij onze school:
  • Oudervereniging
  • Medezeggensschapsraad
  • Bieb-ouders
  • Activiteitencommisssie
  • Klassen-ouders